Pravna služba

Agencija ima vlastitu pravnu službu koja našim klijentima pruža sve pravne savjete i obavlja pravne poslove počevši odknjižno-imovinske provjere nekretnine, izrade svih pravnih akata do predaje potrebnih dokumenata na razrez poreza i uknjižbu vlasništva na kupljenoj nekretnini.

Agencija Dogma nekretnine svojom pravnom službom jamči svim klijentima sigurnost u procesu kupoprodaje nekretnine.
 

Kontakti

VALENTINA MIKEC mag.iur

KORZO 35
51 000 RIJEKA

Telefon: 
+385 51 565 639
+385 51 565 640

Mobitel:
+385 98 568 2135

E-mail:
pravna.sluzba@dogma-nekretnine.com